× اخبار حاوی برچسب :

زبان فارسي

تعداد :1
برگزاری دوره دانش افزایی زبان فارسی در جمهوری باشقیرستان روسیه

مسکو - ایرنا - دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی با حضور دکتر بشردوست استاد اعزامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان در دانشگاه های جمهوری باشقیرستان روسیه برگزار شد.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehmelal
telegram: http://t.me/rasanehmelal
tel: +98919001342
© 2017 Rasaneh Melal Rights Reserved