× اخبار حاوی برچسب :

مهوري ذربايجان

تعداد :1
قانون انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان اصلاح شد

باکو – ایرنا – مجلس ملی جمهوری آذربایجان در آخرین جلسه خود پیشنویس اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان این کشور را بررسی و با رای اکثریت نمایندگان آن را تصویب کرد .

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehmelal
telegram: http://t.me/rasanehmelal
tel: +98919001342
© 2017 Rasaneh Melal Rights Reserved